Wzór umowy aktywizacyjnej dla niani

Zobacz, na podstawie jakich umów możesz zatrudnić takie osoby.Niania rozlicza się na deklaracji PIT-36.. Jako datę wyrejestrowania podaj następny dzień po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.Możesz podpisać z nią umowę uaktywniającą i skorzystać z dofinansowania z budżetu państwa.. W zakresie nieuregulowanym w umowie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.. Informacja o usłudze Na czym polega dofinansowanie i dlaczego warto z niego skorzystać.. Dowiedz się więce…


Czytaj więcej

Umowa aktywizacyjna dla niani wzór

Umowa, którą zawrzesz z nianią (czyli tzw. umowa uaktywniająca), powinna określać: strony umowy (rodzic/opiekun dziecka i niania), cel i przedmiot umowy,Umowa uaktywniająca dla niani.. Dofinansowanie zależy od: wynagrodzenia niani, daty zawarcia umowy z nianią.Umowa uaktywniająca: Niania.. **TU ZNAJDZIESZ WZÓR UMOWY ZATRUDNIENIA NIANI**.. czy niania po przepracowaniu jednego roku na pół etatu może pobierać zasiłek dla bezrobotnych.Płatnikiem składek oraz zaliczki od umowy z nianią pozostaje nia…


Czytaj więcej

Wzór umowa aktywizacyjna niania

Jeśli chcesz pobrać gotowy wzór umowy z nianią w PDF, to serdecznie zachęcamy Cię do kliknięcia w ten link - pobierz umowę z nianią.. Poniżej przedstawiamy przykład umowy, jaką rodzice mogą podpisać z opiekunką.. Podpowiadamy w jaki sposób spisać taką umowę oraz jakie wywołuje ona skutki podatkowe.Jeśli jako płatnik.Złóż druk ZUS ZWUA.. Do umowy stosuje się przepisy dotyczące umowy-zlecenia.. Poinformowała ona mocodawców, że nie chce podlegać ubezpieczeniu cho-robowemu.. W jaki sposób zawrzeć u…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt