Prośba o patronat honorowy wzór pisma

/miejsce i data/ /podpis wnioskodawcy i pieczęć/Wniosek o objęcie imprezy oświatowej honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (23.09.2013 - 0,02MB) Drukuj Następny artykuł Wzór urzędowego logotypu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (z wizerunkiem orła białego) oraz wzór logotypu Kuratorium Oświaty w KielcachKatowice, 5 listopada 2008 r. Szanowni Państwo.Mając na uwadze stworzenie młodym ludziom warunków do właściwego rozwoju i zapobieganie negatywnym zjawiskom, które stają się cora…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt