Wzór aneks do umowy najmu podwyżka czynszu

Zmiana wysokości czynszu nie wymaga zawiązywania nowej umowy, wystarczy np. odpowiedni aneks.. Z zawarciem najmu nie wiąże się żadna czynność rozporządzająca rzeczą, w związku z czym nie jest niezbędne istnienie po stronie wynajmującego tytułu uprawniającego go do rozporządzania rzeczą.Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy, Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?, Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-18…


Czytaj więcej