Wzór formularz e 204

Niemczech.. Formularz E106 jest zaświadczeniem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych w kraju zamieszkania pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek (oraz ich rodzin), należącym do Unii Europejskiej, a ubezpieczonej w państwie członkowskim EFTA (Norwegia, Islandia, Szwajcaria Liechtenstein) lub odwrotnie.Formularze.. Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.. Formularz ZUS PEL-K wypełnia osoba, tylko wtedy, gdy chceupoważnić wybraną osobę, do re…


Czytaj więcej