Wzór decyzji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych takie przychody nie podlegały opodatkowaniu.. Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy pod warunkiem, że:Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych ma prawo uzyskać dofinansowanie kosztów ich kształcenia na warunkach określonych w art. 70b ust.. Termin realizacji sprawy:Dofinansowaniem objęte jest kszt…


Czytaj więcej

Wzór wniosku o dofinansowanie z programu czyste powietrze

A potem można usiąść i wypełnić w spokoju wniosek.. Jeśli zamiast kresek damy kropki wniosek nie będzie poprawny.Wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze" należy złożyć: dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji .Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. 7 Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków 1 wersja 1.4/17.09.2018 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czy…


Czytaj więcej

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie czyste powietrze

Informacja o terminie i miejscu spotkania zostanie opublikowana na.. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami: Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny "-Formularz Wniosku-")Złóż wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze".. Pobierz i zapoznaj się z dokumentem pn. Ogłoszenie o naborze (pdf).Od dzisiaj (2…


Czytaj więcej

Podanie do burmistrza o dofinansowanie wzór

Aby jednak się udało konieczne jest przede wszystkim wysłanie listów z prośbą o sponsoring do firm i organizacji.. Podanie to taka forma wypowiedzi, która zawiera prośbę skierowaną do osoby/instytucji/firmy o coś konkretnego.WZÓR PODANIA Każdy z nas przynajmniej kilka razy musiał napisać podanie i wie, że ta umiejętność przydaje się w naszym życiu dość często.. Podanie musi być zwięzłe i rzeczowe.. Pilnie zwracam się z prośbą o pomoc w napisaniu podania o przydzielenie mi mieszkania komunalnego…


Czytaj więcej