Wzór decyzji na ulgę inwestycyjną w podatku rolnym

Oświadczenie o niekorzystaniu ze środków publicznych do ulgi inwestycyjnej 6.. Czy należy wydać podatnikowi zaświadczenie o uzyskanej pomocy?. Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: 1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,Czy ulga inwestycyjna przyznawana na podstawie art. 13 ustawy o podatku rolnym jest pomocą w rolnictwie?…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt