Wzór decyzji kierującej do domu samotnej matki

Napisano: 07 cze 2013, 11:06. kto kieruje do domu samotnej matki, kto wydaje decyzje, czy jest to duży koszt dla gminy, może posdacie wzór decyzji?. Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona.. Przyjmujemy : • matki z małoletnimi dziećmi, w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej, również ofiary przemocy.Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23.08.2012 r. określa, iż w przypadku gdy do domu kieruje się oso…


Czytaj więcej