Wzór upoważnienia do odbioru karty ekuz
Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.Karta EKUZ - odbiór i ważność.. Jest kilka możliwości odebrania gotowej karty EKUZ.Oto one: kartę można odebrać osobiście w NFZ, możesz upoważnić wybraną osobę do odbioru karty, ale musisz wysłać wcześniej wniosek, na poczcie, jeśli wcześniej zaznaczysz taką opcję.. Upoważnienie jest wymagane również od pracodawców którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników.. imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym, że posiadacz jest osobą ubezpieczoną i ma prawo do opieki zdrowotnej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).. Upoważnienie dotyczące EKUZ - dla osób trzecich; Zgodnie z procedurą wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego z dnia 23 grudnia 2009 roku, EKUZ może być pobrany przez osobę trzecią, w tym także przez pracodawcę, tylko i wyłącznie w przypadku przedstawienia odpowiedniego upoważnienia do odbioru karty.Można też upoważnić kogoś zarówno do odbioru karty, jaki i wypełnienia i podpisania za nas wniosku o jej wydanie (Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią)..

wzór upoważnienia do odbioru karty EKUZ.

Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!jeśli wyjeżdżasz turystycznie albo w celach naukowych — wybierz Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą, jeśli jesteś osobą delegowaną do pracy — wybierz Wydanie karty EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą.. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych .Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE.. Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że leczysz się zgodnie z zasadami systemu danego kraju.. Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniajac stosowny wniosek: upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciejCo to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) Sprawdź jak wyrobić EKUZ Ile kosztuje EKUZ Pobierz aktualny wzór EKUZ na 2019karta EKUZ może być odebrana przez osobę trzecią tylko i wyłącznie w przypadku, gdy przedstawi ona odpowiednie upoważnienie do jej odbioru..

Wzór upoważnienia dostępny jest tutaj.

Upoważnienie.. Upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie dokumentu DA1 oraz jego odbioru.. Warto wiedzieć, że karta EKUZ jest wydawana na czas .Wyjeżdżając za granicę, warto zabrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - dokument, który potwierdza nasze prawo do korzystania z opieki medycznej w krajach UE/EFTA na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w danym kraju, w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej, w przypadkach pilnych.Na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty" zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres".. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Barbara MurawskaDo pobrania Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ.. decyzją.. Kliknij Załatw sprawę.. Upoważnienie jest wymagane również od pracodawców którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników.Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia".. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Wniosek EKUZpodpisania w moim imieniu wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego * złożenia w moim imieniu wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego * osobistego odbioru wygenerowanej karty EKUZ * odbioru wygenerowanej karty EKUZ przesłanej drogą pocztową na adres:Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie formularza E 123/DA1 oraz jego odbioru (27.03.2019) pobierz docx Zaświadczenie wypełniane przez płatnika składki Dla pracodawców wysyłających pracowników do pracy w UE/ EFTAPAMIĘTAJ!.

Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia".

zaświadczenie od lekarza (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku), ewentualnie kartę przebiegu ciąży, oraz .W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do sytuacji ubezpieczeniowej osoby wnioskującej o EKUZ, Oddział NFZ jest uprawniony do żądania aktualnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, którymi są np. zaświadczenie od pracodawcy, zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.EKUZ.. Ostatnia aktualizacja: wtorek, 11 czerwca, 2019 - 09 .Title: Microsoft Word - EKUZ_wzor_upowaznienia_dla_osob_trzecich.doc Author: ddabrowski Created Date: 4/30/2010 2:44:37 PMMiejscowość, data ………………………… Imię i nazwisko ………………………… PESEL ……………………….. EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne.. Karta EKUZ na podstawie złożonego wniosku może być odebrana osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przesłana na adres wskazany we wniosku.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej ……………………….. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej (wersja .pdf) 17.03.2015 Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie elektronicznej KUZ / do odbioru elektronicznej KUZ dla osoby trzeciej (wersja .docx)W odniesieniu do Polski oznacza to, że EKUZ może być wydana osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia i zac howuje ważność do momentu określonego w niej jako data końcowa ważności karty, chyba, że w czasie w którym była ważna , dana osoba utraci ła status osoby ubezpieczonejUpoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty..

Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ.Opis dokumentu: Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przez osobę trzecią.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzeciąDrukuj Upoważnienie dla pracodawcy do odbioru EKUZ pracownika.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo.. Poniżej zaznaczamy jedną z zagadkowych opcji odebrania karty:Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty.. Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt