Wzór wniosku do materiału siewnego
Należy zwrócićAgencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.Ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.. Zrzeszenie ROLA.Dopłaty - Materiał siewny 2018 r. - WERSJA DEMO WERSJA PDF AKTYWNY - z możliwością zachowania danych Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (pobierz na dysk i otwórz w programie ADOBE READER) DEMO - pdf aktywny -.• obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty w 2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty zostały zamieszczone w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie".. 4 (kg lub jednostki siewne 10)) Lp.. Do wniosku należy dodać koniecznie faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.do dnia 15 czerwca 2019 r., pod warunkiem że materiał .Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych roślin, eliminację zagrożenia wynikającego z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz produkcję materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.Od 15 stycznia do 26 czerwca 2017 rolnicy składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis .Dopłaty do materiału siewnego - nowy wzór wniosku Szczegóły Lubelska Izba Rolnicza 15/01/2016 W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany .O 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie..

o dopłaty do materiału siewnego.LINK < Poprzedni.

ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie lat.. Roślina uprawna (gatunek) Odmiana Powierzchnia obsiana / obsadzona (ha) 9)Pakiet Aplikacji Zwrot Materiału Siewnego 2018 - ARiMR - Aktywny PDF zawiera: 1.Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie 2.OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SKŁADU MIESZANKI MATERIAŁU SIEWNEGO KATEGORII ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY 3.OŚWIADCZENIE W SPRAWIE .Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR dostępny jest aktualny wzór wniosku na dopłaty do materiału siewnego.. Wniosek jest już dostępny na stronie w zakładce „Materiał siewny".. Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się w. Foto_Tytus Żmijewski Od 15 stycznia do 25 czerwca można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.05-06-2018 r. Nowy wzór wniosku na dopłaty do materiału siewnego.. Żeby uzyskać dopłaty do materiału siewnego, należy wypełnić wniosek oraz dołączyć do niego faktury potwierdzające zakup materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawione od dnia 15 lipca 2018 r. do dnia 15 czerwca 2019 r.W terminie od 15.01.2018 r.do 25.06.2018 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie..

Dopłaty do materiału siewnego - nowy wzór wniosku.

ARiMR zbiera wnioski o przyznanie dopłat do materiału siewnego od 15 stycznia do 25 czerwca 2019 roku.Wzór wniosku o dopłaty do materiału siewnego Od 15 stycznia br. producenci rolni mogą ubiegać się w ramach pomocy de minimis w rolnictwie o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, który został zakupiony i zużyty do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca .NOWY WZÓR WNIOSKU.. Trzeba pamiętać, że na nowy rok obowiązuje nowy wzór wniosku.Wzór wniosku o dopłaty do materiału siewnego Dodaj komentarz Od 15 stycznia br. producenci rolni mogą ubiegać się w ramach pomocy de minimis w rolnictwie o przyznanie dopłaty z tytułu.Stawki dopłat do materiału siewnego w 2018 r. zostaną określone do dnia 30 września 2018 r. Sprawdź jakie stawki dopłat do materiału siewnego ustalił rząd w 2017 r.dokumentu/ów wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego/ych w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 15 czerwca roku złożenia wniosku), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca prowadzący .Wnioski w sprawie dopłat rolnik może złożyć we właściwym oddziale terenowym ARR..

Agencji Rynku Rolnego można składać wnioski o dopłatę do materiału siewnego.

Agencji Rynku Rolnego.. Wniosek .Dopłaty do materiału siewnego 2018 - przyjmowanie wniosków trwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.Do 25 czerwca będzie można składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego.. Następny > LINKI.. W terminie od dnia 15.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.wydanie materiału siewnego ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UPRAW, DO KTÓREJ WNIOSKUJĘ O PRZYZNANIE DOPŁATY [ha] Masa zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego na powierzchni gruntów ornych wyszczególnionej w kol.. Wcześniej wnioski były kierowane do nieistniejącej już Agencji Rynku Rolnego.. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem faktury zakupu materiału siewnego, jak również informację o korzystaniu z pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat.Pamiętaj o złożeniu wniosku o dopłaty do materiału siewnego..

Łączna kwota pomocy de .Termin na złożenie wniosku - o czym już pisaliśmy - upływa czerwca 20r.

W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie będzie można składać w oddziałach terenowych Agencji w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r.W 2015 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU (Wersja: 7.1 z dnia 13.01.2015 r.).. Do 25 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego .Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dopłaty do materiału siewnego?. W związku z tym gospodarze mieli utrudniony dostęp do instytucji, w przypadku chociażby złożenia wniosku o dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego.Agencja na swojej stronie internetowej udostępniła formularz wniosku o przyznanie dopłaty do materiału siewnego wraz z instrukcją wypełnienia.. Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego, zobowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu Dms_P1_f2 - wersja: 7.1 z dnia 13.01.2015 r.O dopłatę do materiału siewnego do biura powiatowego.. Smaki Pomorza 20- zgłoś kandydata.. Agencja Rynku Rolnego posiada swoje oddziały jedynie w miastach wojewódzkich..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt