Wzór decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Organizujesz przyjęcia?. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia .Informacja dnia jest taka - jeżeli posiadasz zezwolenie na sprzedaż alkoholu, do środy 31 stycznia 2018 roku powinieneś złożyć w swoim Urzędzie Miasta lub Gminy oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, przy czym wartość tę należy obliczać odrębnie dla każdego z rodzajów napojów alkoholowych.Chcesz sprzedawać alkohol w sklepie albo w restauracji?. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoRezygnacja/wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.. Musisz uzyskać oddzielne zezwolenia na piwo, wino oraz napoje spirytusowe.. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych na okres nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą .Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okresy: co najmniej 2 lat - w placówkach handlu detalicznego..

U.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

18 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (przec.alko.).. przez przedsiębiorcę formularz wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;.. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.Decyzja administracyjna.. Podstawa prawna:Wniosek: PDF, DOC o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.. dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa .Art.. 8 ustawy o wychowaniuW decyzji znajduje się szczegółowe pouczenie o prawach i obowiązkach wynikających z posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (gastronomia) wydaje się na okres nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych .Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych.. 1, organ zezwalający cofa w przypadku: 1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów .Decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych..

Zezwolenie Burmistrza Miasta Zakopane na sprzedaż napojów alkoholowych.

REG - 08.wniosek o rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do pobrania na Stanowisku Obsługi Klienta, Al.. Uwaga Rezygnacja/wygaśnięcie zezwoleń może nastąpić z powodu:.. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:.. 2016, poz. 487).Dodatkowe informacje.. Wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.. Czy jest konieczne wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku, gdy oświadczenie dotyczące obrotów za sprzedaż napojów alkoholowych zostało dostarczone do gminy w terminie wyznaczonym ustawą tj. do dnia 31 stycznia jednakże na oświadczeniu brak jest pieczęci wpływowej z gminy, przez co nie można potwierdzić fakt wpłynięcia .BIP - Biuletyn Informacji Publicznej miasta Chorzów.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. Funkcjonariusze Straży Miejskiej na podstawie zawartego w art. 18 ust.. ; Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.. Musisz mieć specjalne zezwolenie na sprzedaż alkoholu.Z problemem wygaśnięcia terminu koncesji na sprzedaż alkoholu spotkał się pewien przedsiębiorca, który nie uiścił w przepisowym terminie opłaty za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.Wobec powyższego prezydent miasta orzekł o wygaśnięciu zezwolenia wydanego na rzecz przedsiębiorcy.Zezwolenie na sprzedaż alkoholu POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - SAS 2 / 2012..

Musisz mieć specjalne zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia.lub, na podstawie jego upoważnienia, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alko-holowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych".. O S E K o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o. alkoholu sprzedaż alkoholu sprzedaż napojów alkoholowych wzór wniosku o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wzór wniosku o .Wniosek PDF, DOC o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.. Weryfikacja złożonych dokumentów.. może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Uchwała Nr XLIX/663/2018 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy KórnikUrząd Miasta Opola przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży (druk oświadczenia w załączniku) oraz o wniesieniu opłaty na 2018 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.Informuję przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych, że dnia 31 stycznia mija termin złożenia oświadczenia o wartości brutto sprzedaży napojów alkoholowych w 2012 roku oraz dokonania wpłaty I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń w roku.Chcesz sprzedawać napoje alkoholowe na przyjęciach, imprezach lub festynach?.

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych : 2.

Termin załatwienia: w ciągu 14 dni.w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i .. Wzór wniosku o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów .- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załączonym wzorem - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, - pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży mieści się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym .Rezygnacja / wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychPorada prawna na temat wzór decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu.. Chcesz sprzedawać napoje alkoholowe na przyjęciach, imprezach lub festynach?. powrót | Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku z likwidacją punktu 1.ZEZWOLENIA NA SPRZEDAZ ALKOHOLU Wzór 1 Wzór 2; 1.. Zgodnie z art. 11 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Zezwolenie, o którym mowa w ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt