Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej pdf
Dane osobowe kandydata PESEL * kandydata do klasy I w roku szkolnym 2015/2016 Imię NAZWISKO Drugie imię Data urodzenia Miejsce urodzenia (miejscowość / powiat / województwo) * w przypadku braku numeru PESEL wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 2.Dane teleadresowe .- za stałą aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego (do 3 punktów).. Wersja pdf: Podania_ do_ dyrektora.Zwracam si ę z uprzejm ą pro śbą o przyj ęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3 im.. Mikołaja Kopernika w Zamościu Podanie Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szk.. Jak zadać pytanie; Korzyści.. Podanie o przyjęcie do pracy przekazujemy pracodawcy, gdy ten nie prowadzi rekrutacji.. Wzór dotyczy tylko szkół nieobjętych elektronicznym systemem .Przykład podania o pracę, którym można się wzorować tworząc swój dokument.. Wypełniony i podpisany druk wniosku należy złożyć w sekretariacie szkoły osobiście lub poprzez zaprzyjaźnioną osobę.. Bardzo chcę sie przenieśc i chciałabym aby to było bardzo dobrze napisane :) Bardzo mi na tym zalezy w uzasadnieniu moze byc ze popełniłam blad z wyborem szkoly i w docelowej szkole jest bardzo dobra atmosfera i wgl.Tutaj możesz pobrać do wydrukowania formularz wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych..

podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej jest w załączniku.

Dane kandydata 1 Imię Nazwisko Drugie imię 2 Data i miejsce urodzenia 3 PESEL Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośćPrzydatność 80% Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.. Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu - zgłoś naruszenie-- Regulamin i Politka prywatnościPodanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co1 Załącznik nr 1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 1.. Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel..

Podanie o przyjęcie do szkoły.

Od roku 2006, na poziomie ponadgimnazjalnym, kształcimy uczniów w programie Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma Programme.Do podania o pracę dołączam dokumentację, która potwierdza zdobyte przeze mnie wykształcenie oraz kwalifikacje.. Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf.. Dokumenty składane przez kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej podanie o przyjęcie do szkoły na druku opracowanym przez Zespół Szkół, świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,Szkoły dla młodzieży: Pobierz podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego (pdf) Pobierz podanie o przyjęcie do Technikum Zawodowego (pdf) Pobierz podanie o przyjęcie do Szkoły Branżowej I Stopnia (pdf) W przypadku wyboru innowacji mundurowej konieczne jest podanie rozmiarów kandydata: Pobierz tabelę rozmiarów (pdf)JAK NAPISAĆ PODANIE PORADNIK Co to jest podanie.. Wzór podania do liceum: 48128 Pobierz w formacie DOC. 38544 Pobierz w formacie PDF .Zamość, 26 czerwca 2016 r. Agnieszka Krawczyk ul. Kwiatowa 10 22-400 Zamość Sz. Janina Nowak Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im.. Jesteśmy najstarszą niepubliczną szkołą we Wrocławiu.. Niżej, z lewej strony, dane nadawcy, a tuż pod nimi po prawej .PODANIE o przyjęcie do szkoły.wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej..

Xxx mail: [email protected]ór podania.

Darmowe wzory i przykłady rozmaitych podań.. Opinie klientów.. 2016/2017 do klasy pierwszej o profilu muzyczno-tea.PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ (wypełnić drukowanymi literami) PESEL Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2016/2017 według niżej przedstawionych preferencji: Nr pref NAZWA SZKOŁY Typ szkoły Profil /zawód Języki obce 1. kontynuacja II język 2.. CV i list motywacyjny są natomiast odpowiedziami na konkretną ofertę pracy.Jak napisac podanie do szkoly zawodowej 0 ocen.. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.. kogo-czyli pełna nazwa szkoły i adres po prawej stronie kartki u góry data i miejsce nadania Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do waszej szkoły wraz z nowym rokiem semestralnym 2011.Prośbę swą uzasadniam swymi .PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ kandydata do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 I.. Wierzę, że moja prośba o przyjęcie do pracy na oferowane stanowisko zostanie przez Państwa pozytywnie.Wersja : 1 Data wydania: 2018-07-27 Strona 1 z 3 Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej1.. Może służyć jako inspiracja do stworzenia podania o pracę w szpitalu, przedszkolu, w banku czy bibliotece..

Podanie o przyjęcie do pracy nie jest ani CV, ani listem motywacyjnym.

Podanie o przeniesienie do klasy.. Wymagane dokumenty przy przyjęciu do szkoły: świadectwo szkolne, podanie, dwa aktualne zdjęcia.. Podanie do szkoły dla absolwentów szkoły podstawowej (aktualizacja 14.03.2019r.). Podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem ustawowym.Podanie o przyjęcie do pracy - wzór.. Podanie o powtarzanie klasy.. Dlatego czy to chodzi o podanie o staż, o przyjęcie do szkoły, o pracę czy o urlop .Podanie do szkoły dla absolwentów gimnazjum (aktualizacja 14.03.2019r.). Forum "Prawo na co dzień" Prawo rodzinne (5950) Alimenty (1082) Rozwód i ustanie małżeństwa (608) Separacja (51)Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel.. -----we Wrocławiu P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do .Pisząc podanie o przyjęcie do szkoły w prawym górnym rogu należy umieścić miejscowość oraz datę składania podania.. Je żeli do podania chcemy doł ączy ć jakie ś inne dokumenty, to musimy poni żej podpisu po lewej stronie napisa ć "Zał ączniki" i wypisa ć je w punktach.Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław dnia 2007 08 24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i Podanie o wydanie opinii.. Szukaj.. wzór podania o przyjęcie dziecka do szkoły Author: user Created Date: 3/22/2013 11:37:16 AM Keywords () .analiza jego tematy (wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, rekrutacja liceum 2012, piosenka poetycka) i głównych .Zespół Szkół EKOLA (szkoła podstawowa, gimnazjum, międzynarodowa szkoła ponadgimnazjalna) istnieje od 1990 roku; organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Oświatowa EKOLA..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt