Wzór deklaracji vat-7 od lipca 2018
Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministra Finansów, w którym znajdują się nowe wzory deklaracji VAT-7 .Nowe wzory deklaracji VAT obowiązujące od lipca 2018 r. 24 sierpnia 2018 by Maria Hankus.. 2018 poz. 856) wprowadziło .Nowe przepisy wprowadzają zmiany do deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M.. Wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M będzie się stosowało od rozliczenia za lipiec 2018 r. Wzór deklaracji VAT-7K będzie się stosowało od rozliczenia za III kwartał 2018 r.Przedsiębiorco!. Natomiast dla rozliczeń kwartalnych, począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r., obowiązuje nowy wzór .Nowelizowane przepisy miałyby wejść w życie 1 lipca 2018 r. Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji i opiniowania.. W życie wchodzą ważne dla polskiego systemu rozliczeń przepisy o podzielonej płatności, tzw.split payment.. Nowe wzory deklaracji VAT będą dostępne już niebawem w dziale deklaracji serwisu .W Dzienniku Ustaw z dnia 9 maja 2018 r. pod pozycją 856 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.. 6 pkt 3 przedsiębiorcy występujący o zwrot podatku VAT wynikający z wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, począwszy od 1 lipca 2018 roku będą musieli złożyć w urzędzie skarbowym, w odniesieniu do faktur ujętych w deklaracji VAT, potwierdzenie zapłaty wynikających z tych faktur .Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 (19) i VAT-7K (13)) określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. 856, z późn..

Nowy wzór deklaracji VAT-7 dostępny jest tutaj.

Od 1 lipca 2018 r .Tymczasowo jednak, tj. nie dłużej niż do rozliczenia za wrzesień 2018 r. (w przypadku deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M) lub za III kwartał 2018 r. (w przypadku deklaracji VAT-7K), będą mogły być jednak również stosowane obecnie obowiązujące wzory tych deklaracji (zob.. Mowa w szczególności o drukach VAT-7 oraz VAT-7K.. W zakresie podatku od towarów i usług czekają podatników nie tylko zmiany ustawy o VAT ale także będą nowe rozporządzenia ze zmienionymi wzorami formularzy deklaracji VAT.Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.Przypominamy, że od 1 lipca zastosowanie mają nowe wersje niektórych druków VAT..

zm.).Nowe deklaracje VAT od lipca 2018 r. 12 maja 2018.

Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministra Finansów, w którym znajdują się nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K .Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M mają być stosowane począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r., zaś nowy wzór deklaracji VAT-7K - począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r. (zob.. § 3 projektowanego rozporządzenia).Nowe wersje druków VAT-7, VAT-9M oraz VAT-8 wprowadzone niniejszym rozporządzeniem stosować natomiast należy począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 roku.. Z dniem 01 lipca 2018 wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.. W Rozporządzeniu określono m. nowy wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 (18), który należy stosować począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r.Wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M będzie się stosowało od rozliczenia za lipiec 2018 r. Natomiast wzory uchylane tych deklaracji będzie można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za wrzesień 2018 r. Wzór deklaracji VAT-7K będzie się stosowało od rozliczenia za III kwartał 2018 r.Nowe deklaracje VAT dostosowane do split payment od 1 lipca 2018 r. - napisał w Komentarze artykułów : Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji VAT, które są dostosowane do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (split payment)..

1 lipca 2018 r. przyniesie nam kolejne zmiany w podatku od towarów i usług.

Zobacz, jak działa elektroniczna wysyłka deklaracji VAT bez podpisu elektronicznego!. § 2 projektowanego rozporządzenia).Nowe deklaracje VAT za lipiec 2018 - jak uzyskać zwrot lub zapłacić podatek z rachunku VAT.. Natomiast dla rozliczeń kwartalnych, począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r., obowiązuje wersja 12 deklaracji VAT-7K.Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.. określonym na dzień 1 lipca 2018 r.Nowe rozporządzenia zmieniają wzory druków deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, a także wzór skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu VAT-12.. Przygotuj się również do wysyłki elektronicznej JPK_VDEK który od lipca zastąpi VAT-7!To już pewne.. Pobierz aktualny wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.Przez Ministerstwo Finansów przygotowane zostały nowe wzory deklaracji VAT, dostosowane do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (s. Przez Ministerstwo Finansów przygotowane zostały nowe wzory deklaracji VAT, dostosowane do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r .Z dniem 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. 2018 poz. 856, dalej: Rozporządzenie)..

Od rozliczenia za lipiec 2018 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7 (wersja 18).

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe wzory deklaracji VAT: VAT-7 (18), VAT-7K (12), VAT-8 (9) oraz VAT-9M (8).. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.. Rozporządzenie przewiduje jednak okres przejściowy.. Nowe wzory deklaracji zaczną obowiązywać począwszy od rozliczenia za miesiąc lipiec 2018 roku.. To kolejny punkt na drodze zmian mających na celu ograniczenie luki w podatku VAT.Rezygnacja z PPK - wzór deklaracji, rozporządzenie.. Z kolei nowy druk VAT-7K stosować należy począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 roku.. Nowe wzory deklaracji VAT od 1 lipca 2018r.Podanie jak w wzorach deklaracji VAT-7/7K usunięte informację z deklaracji VAT-8 i VAT-9M są zbędne w przypadku składania deklaracji w wersji elektronicznej.. z 2018 r. 856), aW dniu 9 maja 2018 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie deklaracji VAT.. W 2019 r. deklarację VAT wyślesz tylko w sposób elektroniczny.. Zostały wprowadzone m.in. w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi podzielonej płatności w VAT.Nowe wzory deklaracji VAT od 1 lipca 2018r.. Rozporządzenie to określa nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K (i objaśnień do tych wzorów deklaracji), VAT-8 oraz VAT-9M, które obowiązywać począwszy od rozliczeń za lipiec i III kwartał 2018 r.Rozporządzenia wprowadzające nowe wzory deklaracji i nową treść objaśnień do tych deklaracji ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Nowe wzory będzie można stosować począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. (VAT-7K(12) począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 roku).Wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M będzie się stosowało od rozliczenia za lipiec 2018 r. Wzór deklaracji VAT-7K będzie się stosowało od rozliczenia za III kw.2018 r. Wycofano się z propozycji stosowania wzorów uchylanych deklaracji za okresy rozliczeniowe następujące po czerwcu/II kwartale 2018 r. Oznacza to, że dotychczasowe .Na podstawie art. 87 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt