Wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania histopatologicznego
(data i czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia) Author * Created Date: 7/30/2013 12:20:41 AM .NZOZ Centrum Medyczne Kocmyrzów, dnia ………………………………….. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y.. Skierowanie na badanie cytologiczne.. Skierowanie na badanie cytologiczne moczu.. Badania są wydawane do rąk własnych po okazaniu dowodu osobistego lub na podstawie upoważnienia.. Skierowanie na badanie HIV.. Czym jest upoważnienie?. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta między 16-18 rokiem życia.. Ja niżej podpisana/podpisany upoważniam do odbioru wyników mojego badania MR. - pt. w godz. 7.00 - 14.30 tel: 22 514 60 00 / tel/fax: 22 514 60 60/ Wzory dokumentów.. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. Upoważnienie do odbioru wyników badańO sposobie odbioru wyniku badań histopatologicznych informuje lekarz.. Skierowanie na badania psychologiczne - kierowca zawodowy.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!Pliki do pobrania: Skierowanie na badania nasienia.. do odbioru wyniku badania radiologicznego RTG / TK / MMG *..

Wzór upoważnienia do odbioru wyników do pobrania i wydruku poniżej.

Informacja - HCl.. Pobierz upoważnienie ODT.. Skierowanie na test PRISCA.. W trosce o komfort korzystania z naszych usług zamieszczamy wzór upoważnienia do odbioru wyników badań.WZÓR UPOWAŻNIENIAZnaleziono 470 interesujących stron dla frazy upoważnienie wzór w serwisie Money.pl.. Skierowanie na badanie FMF.. Pobierz upoważnienie PDF.. 0 strona wyników dla zapytania upoważnienie wzórUpoważnienie do odbioru wyników.. , adres .do po świadczenia autentyczno ści podpisu wnioskodawcy oraz piecz ęć imienna i podpis przedstawiciela w/w jednostki) Title upowa |nienie do odbioru dokument w Author: Administrator Created Date: 9/21/2012 12:11:31 PMZgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyniki badań wydawane są wyłącznie pacjentowi lub osobie upoważnionej, na podstawie pisemnego upoważnienia i po przedstawieniu dowodu tożsamości.. UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA HIST-PAT.. Skierowanie na badanie histopatologiczne.. Badania histopatologiczne.. O sposobie odbioru wyniku badań histopatologicznych informuje lekarz.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i.Saska 63/75, 03-948 Warszawa Sekretariat pon..

Wzór upoważnienia do odbioru wyniuków do pobrania i wydruku poniżej.

Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .Adam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os.ACU 643466.. Author: Microsoft Created Date:Powyższe pełnomocnctwo udzielone jest bezterminowo do momentu jego odwołania.. zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.. data i podpis osoby upoważniającej *) właściwe zakreślić.. 2 Prawa pocztowego (Dz.U.2012.0.1529 - Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe).Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyniki badań wydawane są wyłącznie pacjentowi lub osobie upoważnionej, na podstawie pisemnego upoważnienia i po przedstawieniu dowodu tożsamości.. Gdy chcemy upoważnić daną osobę oraz wydać jej pozwolenie do działania w naszym imieniu w określonym obszarze, jak również do wykonywania w nim jasno określonych czynności, konieczne będzie spisanie odpowiedniego upoważnienia w formie pisemnej.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo.. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/yanaliza jego tematy (wzór upoważnienia do odbioru wyników badań, upoważnienie do odbioru wyników badań wzór, upoważnienie do odebrania wyników badań) i głównych konkurentów (lomzynska.com.pl, ikar.bydgoszcz.pl, cmradzymin.pl)UPOWAŻNIENIE do odbioru wyniku badania MR..

do odbioru moich wyników badań histopatologicznych.

W razie konieczności uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ wyrażamNależy wypełnić cały formularz Upoważnienia do wydania wyniku badania (do pobrania na miejscu w Formmed lub wydrukowania ze strony Osoba odbierająca badanie musi okazać: upoważnienie odbioru badań oraz swój dokument tożsamości.Wynik badania może być odebrany osobiście lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną.. Badania są wydawane do rąk własnych po okazaniu dowodu osobistego lub na podstawie upoważnienia - [druk do pobrania].Wyniki cytologii są do odbioru w gabinecie ginekologiczno-położniczym ( II piętro,pok.28).. czytelny podpis osoby przyjmującej upoważnienie.. Author: Your User Name Created Date: 6/25/2015 8:03:03 AM .Upoważnienie do odbioru wyników badań.. Upoważnienie.. Author: fizyk medyczny Created Date: 11/24/2011 8:53:33 AM .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM / PRACOWNI Imię i nazwisko pacjenta .Upoważniam do odebrania mojego wyniku badania MR/TK, Rtg Pana/Panią.. Pobierz upoważnienie PDF.. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK.. Imię i Nazwisko osoby upoważnionej Nie upoważniam kogokolwiek do uzyskania informacji o wykonanym badaniu/stanie mojego zdrowia Upoważniam do uzyskania informacji o moim badaniu diagnostycznym/stanie mojego zdrowia Pana/PaniąDmog/0104..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Spółdzielców 3 32-010 Kocmyrzów NIP: 678-163-30-09 REGON .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………, PESEL .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ.. Pełnomocnictwo to upoważnia do odbioru wszelkiej korespondencji i nie wymaga żadnego potwierdzenia zgodnie z Art. 37 ust.. Oświadczenie - HCl.. Dla Pacjentów > Zdrowie w 4 krokach..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt