Wzory deklaracji vat od lipca 2018
Rozporządzenie to określa nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K (i objaśnień do tych wzorów deklaracji), VAT-8 oraz VAT-9M, które obowiązywać począwszy od rozliczeń za lipiec i III kwartał 2018 r. Dotychczasowe wzory deklaracji będą mogły być .Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 26 marca 2018 r. zmienione zostaną wzory deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M, a także objaśnienia do deklaracji.. Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji VAT, które są dostosowane do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (split payment).. Nowa deklaracja będzie obowiązywała od 1 lipca 2019 r.Nowe wzory VAT-7, VAT-8 i VAT-9M są stosowane, począwszy od rozliczenia za lipiec 2018, zaś VAT-7K - od rozliczenia za III kwartał 2018.. Dodano: 7 grudnia 2018.. W dniu 4 grudnia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej dotyczący: odstąpienia od deklaracji VAT na rzecz nowego pliku JPK_VDEK,Przypominamy, że od 1 lipca zastosowanie mają nowe wersje niektórych druków VAT.. 2018 poz. 856) wprowadziło .Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.. Źródło: East News 29 czerwca opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. 2015, poz .wzory formularzy..

Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy VAT.

6 pkt 3 przedsiębiorcy występujący o zwrot podatku VAT wynikający z wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, począwszy od 1 lipca 2018 roku będą musieli złożyć w urzędzie skarbowym, w odniesieniu do faktur ujętych w deklaracji VAT, potwierdzenie zapłaty wynikających z tych faktur .Natomiast dla rozliczeń kwartalnych, począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r., obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7K (wersja 12).. 23.10.2019 Podatki 2020: Nowe wzory PIT Poszczególne wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostaną dostosowane do zmian ustawowych - wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Finansów.W dniu 9 maja 2018 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie deklaracji VAT.. Nowe wzory deklaracji VAT obowiązują od 1 sierpnia 2016, zgodnie z wydanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 lipca 2016r.. Natomiast dla rozliczeń kwartalnych, począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r., obowiązuje wersja 12 deklaracji VAT-7K.Rozporządzenia wprowadzające nowe wzory deklaracji i nową treść objaśnień do tych deklaracji ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Nowe wzory będzie można stosować począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. (VAT-7K(12) począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 roku).Nowe wersje druków VAT-7, VAT-9M oraz VAT-8 wprowadzone niniejszym rozporządzeniem stosować natomiast należy począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 roku..

w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.Nowe wzory formularzy VAT.

Nie został przy tym przewidziany okres przejściowy, w którym mogą być stosowane stare wzory.Przez Ministerstwo Finansów przygotowane zostały nowe wzory deklaracji VAT, dostosowane do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (s.Przez Ministerstwo Finansów przygotowane zostały nowe wzory deklaracji VAT, dostosowane do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r .Na podstawie art. 87 ust.. Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy VAT.. Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministra Finansów, w którym znajdują się nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K .Wprowadzenie tylu zmian podatkowych a w szczególności mechanizmu podzielonej płatności (split payment) spowodowało konieczność zmiany druków deklaracji VAT.. Z kolei nowy druk VAT-7K stosować należy począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 roku.. W związku z tym sprzedający, z wpłaconej przez nabywcę wartości brutto, podatek VAT otrzyma na specjalny, utworzony w tym celu tzw. rachunek VAT .Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny od 1 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów określiło wzór informacji o lasach (IL-1) i wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)..

Od rozliczenia za lipiec 2018 r.obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7, wersja 18.

§ 3 projektowanego rozporządzenia).Podanie jak w wzorach deklaracji VAT-7/7K usunięte informację z deklaracji VAT-8 i VAT-9M są zbędne w przypadku składania deklaracji w wersji elektronicznej.. § 2 projektowanego rozporządzenia).Od 1 lipca 2018 r. obowiązują nowe wzory deklaracji VAT Beata Złotek, Inventage 20.06.2018 Zaktualizowano 21.06.2018 Wszyscy przedsiębiorcy zauważą te zmiany, bowiem banki mają obowiązek otwarcia dodatkowego specjalnego rachunku (subkonta VAT) każdemu przedsiębiorcy.Zmiany w VAT od 1 lipca 2018 i od 1 stycznia 2019 r. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M mają być stosowane począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r., zaś nowy wzór deklaracji VAT-7K - począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r. (zob.§ 2 projektowanego rozporządzenia).Te dwa akty prawne określają nowe wzory deklaracji VAT.. Rozporządzenie to ma od 1 listopada 2019 r. określić nowe wzory deklaracji VAT-7,VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M oraz objaśnienia do tych deklaracji.Nowe wzory formularzy VAT.. W konsekwencji od 1 lipca 2018 r. zmienią się deklaracje VAT.Tymczasowo jednak, tj. nie dłużej niż do rozliczenia za wrzesień 2018 r. (w przypadku deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M) lub za III kwartał 2018 r. (w przypadku deklaracji VAT-7K), będą mogły być jednak również stosowane obecnie obowiązujące wzory tych deklaracji (zob..

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe wzory deklaracji VAT: VAT-7 (18), VAT-7K (12), VAT-8 (9) oraz VAT-9M (8).

Nowe wzory deklaracji będą obowiązywały począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. (lub trzeci kwartał 2018 r.).Nowe wzory deklaracji VAT.. Mowa w szczególności o drukach VAT-7 oraz VAT-7K.. Będą to wzory: deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu VAT-12 (4),; deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 (18),; deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7K (12),Od 1 lipca obowiązują nowe wersje deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M.. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe już otwierają swoim klientom dodatkowe rachunki VAT - wkrótce nabywcy będą mogli zdecydować, czy .Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.. W projekcie rozporządzenia wskazano, że bieżące deklaracje VAT-7, VAT-8 oraz VAT-9M można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za wrzesień 2018 r.Nowe deklaracje VAT za lipiec 2018 - jak uzyskać zwrot lub zapłacić podatek z rachunku VAT.. Pobierz wybrany druk VAT.. Z dniem 01 lipca 2018 wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.. Będzie można ją składać gdy w danym miesiącu dokonane zostaną przynajmniej trzy czynności cywilnoprawne.. Nowe wzory deklaracji VAT będą dostępne już niebawem w dziale deklaracji serwisu .Ministerstwo Finansów określiło wzór zbiorczej deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. PCC-4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt