Wzór podanie do szkoły ponadgimnazjalnej
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ I. zm.), administratorami danych są szkoły wymienione we wniosku.. Zapytaj prawnika online.. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. z 2014 r., poz.1182 z późn.. Wyszukiwanie w witrynie: Wybierz język .. Imię Drugie imię Data urodzenia (dd-mm-rrrr) Bardziej szczegółowoJAK NAPISAĆ PODANIE PORADNIK Co to jest podanie.. Wpisz miejscowość i datę wypełniania podania w układzie dd.mm.rrrr (np.Na tym rekrutacja się kończy.W terminie od 30 kwietnia kandydat do liceum składa podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (wzór podania do pobrania na stronie internetowej lub Uwagi.. wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej.. Witajcie!. Warto skorzystać, ponieważ dostałam 5 :) Aneta Nowak Kraków, 27.. (pieczęć szkoły)Strona 1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Po wypełnieniu i zapisaniu wniosku w systemie należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu gimnazjum, do którego kandydat.. 05.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ.. Seria i nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości 1 Nazwisko 3.. Pl.Wniosek/podanie do szkoły możesz wypełnić poprzez stronę w zakładce wypełnij podanie..

1 Podanie o przyjęcie do szkoły.

Byłem dziś w sekreteriacie, pani powiedziała, abym na jutro przyniósł podanie i świadectwo i jest wielka.Z świadectwem nie ma problemu,.7.. Je żeli do podania chcemy doł ączy ć jakie ś inne dokumenty, to musimy poni żej podpisu po lewej stronie napisa ć "Zał ączniki" i wypisa ć je w punktach.Dowiesz się w nim, jak dobrze napisać podanie do szkoły, dyrektora, podanie o pracę oraz egzamin poprawkowy.. Większość z nas samodzielnie pierwsze swoje podanie w życiu, pisze kiedy musi złożyć dokumenty o przyjęcie do szkoły średniej.Szkoły, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.Pobierz podanie do naszej szkoły Podanie do szkoły dla absolwentów gimnazjum (aktualizacja 14.03.2019r.). Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.. Pobierz podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej (pdf) Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.Witam.Jako, że poprawek nadszedł już czas, to ja postanowiłem się w końcu ogarnąć i pójść do szkoły, do której mam zamiar się przenieść..

18.12.2012. jak napisać podanie do szkoły ponadgimnazjalnej wzór?

Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel.. DANE OSOBOWE KANDYDATA DANE KANDYDATA PESEL 1a.. b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.. ; Otwórz plik przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader (do pobrania tutaj).Proszę nie edytować pliku podania w przeglądarce internetowej.. NOWY TEMAT.. Na tej stronie znajdziesz również dokładną informację o planowanych klasach/profilach wraz z przedmiotami rozszerzonymi w każdej klasie.ODWOŁANIE Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej Odwołanie - pismo z prośbą o ponowne rozpatrzenie Twojej kandydatury na studenta, kiedy otrzymasz informację o nie przyjęciu na studia.. Nie znalazłeś odpowiedzi?. także: Podanie o pracę Podanie.. Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel.. 3 czerwca 2019 r. ,do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów , którzy uzyskali pozytywne wyniki : a) prób sprawności fizycznejPobierz odpowiedni plik podania: "Podanie_RCEZ_po_gimnazjum.pdf" lub "Podanie_RCEZ_po_podstawowej.pdf" i zapisz na dysku lub innym nośniku..

Umieszczam tutaj wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

Odpowiedz.Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf.. Pod tre ści ą, po prawej stronie umieszczamy zwrot grzeczno ściowy: Z powa żaniem Z wyrazami szacunku a pod nim czytelny, własnor ęczny podpis, nawet je śli tre ść jest wydrukiem z komputera.. Jesteśmy najstarszą niepubliczną szkołą we Wrocławiu.Od roku 2006, na poziomie ponadgimnazjalnym, kształcimy uczniów w programie Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma Programme.Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.O d 20 maja do 27 maja 2019 r. przeprowadzanie: a) prób sprawności fizycznej.. Podanie to taka forma wypowiedzi, która zawiera prośbę skierowaną do osoby/instytucji/firmy o coś konkretnego.do klasy pierwszej (typ szkoły, klasa / profil, zawód) (pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej) (data) (pieczęć i podpis dyrektora) Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna w wypadku negatywnej decyzji przekazuje dokumentację ucznia.. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu.. Szukaj.. c) sprawdzianu predyspozycji językowych.. Prawo odwołania się od wyniku egzaminu do uczelnianej komisji rekrutacyjnej przysługuje każdemu kandydatowi na studia.Sprawdź jak napisać podanie, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem podania..

Xxx mail: [email protected] o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

Gotowe wzory podań znajdują się w sekretariacie zso Nr 1 i na stronie internetowej szkoły www.. Wzór dotyczy tylko szkół nieobjętych elektronicznym systemem .Wzór podania - do Technikum Zawodowe, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła policealna, Klasy mundurowe,.. Podanie - wzór dokumentu.Propozycje wzorów m.in. wniosków, pism i procedur można wykorzystywać w niezmienionej formie lub modyfikować je zgodnie ze standardami szkoły.. Dlatego czy to chodzi o podanie o staż, o przyjęcie do szkoły, o pracę czy o urlop dołożymy wszelkich starań aby umieścić tu profesjonalnie napisane podanie, z którego będzie można do woli .- za stałą aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego (do 3 punktów).. Dokumenty składane przez kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej podanie o przyjęcie do szkoły na druku opracowanym przez Zespół Szkół, świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,Zespół Szkół EKOLA (szkoła podstawowa, gimnazjum, międzynarodowa szkoła ponadgimnazjalna) istnieje od 1990 roku; organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Oświatowa EKOLA.. -----we Wrocławiu P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z .Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.. Darmowe szablony i wzory.. Nasz przykład zawiera także krótką motywację i można się wzorować tworząc swój dokument.. Zachęcamy również do zapoznania się z szerszym opisem zagadnień, których dotyczy dany wzór, w artykułach na portalu Doradca Dyrektora.Przykładowe podanie o egzamin poprawkowy dla ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, czy technikum.. Olsztyn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt