Wzór oświadczenia lustracyjnego
Terminy składania oświadczeń lustracyjnych.. Gorzów Wielkopolski (760) ; Świecie (320) ; Stany Zjednoczone (315) ; Osiek (300 .Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków tel.. Budowa przyłączy do .informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.Wzory oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, jako załączniki do poszczególnych informacji Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Tomasz Oset Created Date: 4/16/2018 6:33:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOWzór oświadczenia lustracyjnego Zał.. Wzory obu formularzy umieszczono poniżej, w informacjach dodatkowych.. Nasze strony internetowe powodują zapisanie i przechowywanie przez użytkownika, który z nich korzysta, na.cookies), które są niezbędne dla celów statystycznych, reklamowych, a także dla dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkownika.Instytut Pamięci Narodowej Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocławświadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2007 r.wzór oświadczenia lustracyjnego; wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego..

Ile muszę .Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy.

Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławInstytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławCzytaj więcej o: Wzór oświadczenia lustracyjnego; 14 czerwca 2018.. Dane kontaktowe.. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.Wzór deklaracji o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławOświadczam, że wyrażam gotowość do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.. Inne tagi.. 12 421 19 61/35, fax 12 421 11 00 e-mail: [email protected] Instytut Pamięci NarodowejKrajowa Rada Sądownictwa / Dla kandydatów / Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego; Od 1 października 2014 r. zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w sądach powszechnych oraz innych czynności w toku.Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.Formularz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego..

Formularz oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego - zawiera wskazówki, do których wypełniający powinien się zastosować.

Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2013 r. 1388), oświadczam, że nie pracowałem/nie .Załącznik nr 2 „Załącznik nr 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r." WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO* Wszystkie oświadczenia lustracyjne składane przed 14 września 2007 r. wypełniane były według załącznika nr 1 do ustawy lustracyjnej, który na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. uznany został za niezgodny z art. 2 Konstytucji i utracił moc z dniem 15 maja 2007 r.załącznik nr 2a - Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego; Praktyczne informacje dotyczące wypełnienia załącznika 1a i 2a: Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz (pod warunkiem, iż było złożone po 14 września 2007 r.*), w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie ..

Oświadczenia lustracyjne i informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy przesyłać na adres: Wojewoda Śląski.Wszystkie teksty Gazety Wyborczej od 1989 roku Szukanie zaawansowane.

Budowa szybkich sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.. (czytelny podpis) Dotyczy naborów na stanowiska, o których mowa art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz .Podstawa prawna.. z 2019 r. 430) osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji publicznych, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, zobowiązana jest przedłożyć odpowiedniemu organowi oświadczenie .Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławUbiegając się o objęcie funkcji publicznej kandydat, który wcześniej złożył „oświadczenie lustracyjne" składa jedynie „informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego„, której wzór stanowi załącznik do ustawy lustracyjnej.. (funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów) świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 .Wzór oświadczenia lustracyjnego - wzór dokumentu do pobrania.. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (jt..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt