Wzór podania na staż do lasów państwowych
Znak: GK /06 Na podstawie.. Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych (absolwent to osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia.Absolwenci, którym zostanie on zaliczony, będą zobowiązani do odbycia stażu uzupełniającego do pełnych 12 miesięcy w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i przystąpienia do egzaminu po stażu.Tłumaczenie i modernizacja strony zrealizowana została w ramach projektu „Promocja współpracy transgranicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt" dofinansowanego w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013W podaniu prosimy o dodatkowe podanie preferowanego Nadleśnictwa do odbycia stażu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.. Absolwenci średnich szkół leśnych.. Do dokumentów, o których mowa wyżej, należy dołączyć: 3.1.. Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołał Mariusza Orzechowskiego na Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.Przykładowe podanie o staż w urzędzie gminy, miasta, w szkole czy w szpitalu.. RDLP.Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, znak: GK-1103-20/12 podaje zasady postępowania przy przyjmowaniu absolwentów na staż w jednostkach RDLP w Szczecinie..

Przed przystąpieniem do sporządzania podania o staż zastanów się, co i w jaki sposób chciałbyś przekazać.

Chcę ustawić ule tylko na okres letni,dokładniej na czas pożytków pszczelich prosiłbym o okres [marzec-sierpień} Pasieke chcę postawić na oddziale 334 działka D -będzie to 6 uli.Ule będą ogrodzone i opisane odpowiednią tablicą.Jednocześnie .ZASADY NABORU NA STAŻ W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU.. Do dokumentów, o których mowa wyżej, należy dołączyć: 3.1.. .Podanie o staż to dokument, który należy dołączyć do swojego CV, aby móc odbyć staż u wybranego pracodawcy.. ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych.. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie absolwentów na roczny staż w jednostkach organizacyjnych tut.. 0 Odpowiedz Cytuj.. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument.Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej".. Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.. podanie o staż wzór.. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem - załącznik nr 1 3.2.Oświadczenie o nie odbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości, zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem - załącznik nr 2..

Zanim zaczniesz pisać podanie, sprawdź, czy instytucja, w której masz go odbyć, nie określiła standardów, według których należy je przygotować, albo czy na stronie internetowej nie zamieściła wzoru takiego podania.W podaniu prosimy o dodatkowe podanie preferowanego Nadleśnictwa do odbycia stażu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

1.2.4.4 - Wydanie materiału na zewnątrz WZ; 2.4.5 - Przyjęcie materiału z zewnątrz PZ Wszystkie druki są do pobrania na stronie Wzornika druków.. Na staż w Lasach Państwowych przyjmowani są absolwenci szkół średnich i wyższych, 2.. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem - załącznik nr 1.. Formularze przeznaczone są do druku i wypełniania ręcznego.. podanie o przyjęcie na staż zawierające stwierdzenie o składaniu dokumentów tylko do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku; wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego,Poniżej publikujemy wzory formularzy wniosków.. W przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.. Kandydaci ubiegający się o staż w nadleśnictwach RDLP w Katowicach muszą posiadać status absolwenta, tzn.: być osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonegoZarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie stażu absolwentów szkół oraz ich przyjmowania do zatrudnienia w Lasach Państwowych..

Na żądanie RDLP w Katowicach absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.jeśli ktoś ma wzór podania o dotacje z lasów państwowych prosze o przesłanie na maila [email protected] Ostatnio zmieniony niedziela, 23 paź 2011, 11:48 przez matslu4 , łącznie zmieniany 1 raz.- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

- podanie o przyjęcie na staż (w tym adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu i wskazanie nadleśnictwa do odbycia stażu- preferowanego oraz co najmniej jednego alternatywnego), - oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości, Ponadto absolwenci szkół wyższych składają:Wtedy najlepiej sporządzić podanie o staż.. Zapraszamy na zajęcia z leśnikiem w lesie, sali edukacyjnej lub w szkole znajdującej się na terenie Nadleśnictwa Chojnów.Właśnie jak co roku wysłałem do LP- Proszę o wydanie pozwolenia na ustawienie uli na terenach należących do Lasów Państwowych.. Wzornik druków dostępny jest dla pracowników Lasów Państwowych korzystających z sieci WAN LP.okres stażu w Lasach Państwowych oraz odbywania stażu: 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt