Formularz zlecenia sporal s
2, jak również nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, w celu.Zlecenie badania: próbki kału, wymaz z odbytu w kierunku nosicielstwa salmonella, Shigella: plik do pobrania (PDF) Zlecenie badania ogólne: plik do pobrania (PDF) Zlecenie badania: Sporal A, Sporal S, wskaźnik ampułkowy - procesu sterylizacji: plik do pobrania (PDF)4.. Wskaźniki procesu sterylizacji.".. Sporal S ( nazwisko i imi ę ) Zlecam wykonanie przyjęcia , przechowania i przewozu prób kału w celu wykonania bada ń w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii PSSE w Lesznie.. UWAGA 1Formularz wniosku do skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą dla klientów:.Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Aegon Services Sp.. Kopertę z krążkami i wypełnionym formularzem zlecenia dostarczyć do laboratorium Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej do godz. 14, w ciągu 24 godzin od przeprowadzenia kontroli sterylizacji.krążkiem kontrolnym oraz wypełnionym formularzem zlecenia dostarczyć w czasie nie dłuższym niż 24 godziny do laboratorium (osobiście lub pocztą).. posiada właściwe środki (m.in. kompetentny personel, infrastrukturę i wyposażenie) do realizacji zlecenia.. Uwaga!. Po zakończeniu sterylizacji przenieść krążki Sporalu S do foliowej torebki i zapakować w kopertę.. Aktualizacja 08.07.2019..

Decyzja o przyjęciu zlecenia: Zlecenie przyjęte do realizacji.

Po znalezieniu produktu należy wyszukać właściwe laboratorium.Znaleziono 12 interesujących stron dla frazy umowa zlecenie druk bezpłatny w serwisie Money.pl.. Administratorem moich danych osobowych jest ALAB Laboratoria Sp.. Cena badania zgodnie z aktualnym cennikiem 4.. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Zaświadczenie lekarskie związane z Ustawą Za życiem Ubezpieczenie dobrowolne1.. Zlecenie mikrobiologicznego badania skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem - Sporal; Instrukcja przeprowadzenia kontroli skuteczności procesu sterylizacji za pomocą wskaźnika biologicznego Sporal S6.. Krążki w papierowych kopertach umieścić w największych pakietach załadunku i umieścić w komorze sterylizatora (co najmniej w dwóch miejscach).. Próbki są przyjmowane do laboratorium wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem Zlecenia od poniedziałku do czwartku w godz. 745 - 1130 Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (86) 216 52 01Kąpieliska: zlecenie.Zlecenie wykonania specjalistycznych testów jakości aparatury rentgenodiagnostycznejzlecenia.. Formularze podatkowe.Wypełnienie powyższych pól jest warunkiem koniecznym do przyjęcia zlecenia badania..

Umowa zlecenia*: podpisano umowę rezygnacja z podpisania umowy 7.

1 miejsce umieszczenia krążka oznaczonego jako nr 1 (np. półka górna, strona lewa, przód)SPORAL A i SPORAL S Sposób użycia:.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa.należy umieścić w opakowaniu gwarantującym ochronę przed zawilgoceniem, dołączyć wypełniony formularz zlecenia, zapakować w kopertę i dostarczyć do laboratorium w. warunkach zgodnych z wymaganiami producenta Sporali tj. w temperaturze pokojowej (15-25oC) w czasie do 24 godzin.Formularz nr I-01/PO-03/02 z dnia 30.01.2012r „Instrukcja dla klienta.. Nie można ich wypełnić na stronie internetowej i odesłać w systemie informatycznym, ponieważ są nieaktywne.. Formularze są udostępnione do wydrukowania.. Klient poinformowany o uzgodnieniach zawartych w przeglądzie.FORMULARZ Zlecenie przyj.. 58 345-62-70 e-mail: [email protected] ZLECENIE badania skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem Zastosowany TEST Sporal SInstrukcja PDF -Instrukcja przygotowania wskaźnika biologicznego Sporal S Druki do pobrania Druk PDF - Zlecenie mikrobiologicznego badania skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzemEuropejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników.. Instrukcja pobierania wody oczyszczonej produkcyjnej do badań - INSTRUKCJA LKJL/IPL/01 Kontrola skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem za pomocą wskaźnika Sporal S - INSTRUKCJA LKJL/IPL/02 Instrukcja przeprowadzenia skuteczności sterylizacji w autoklawach za pomocą wskaźnika Attest 1262.Test Sporal A to biologiczny wskaźnik procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie..

W punkcie 5 zlecenia „Miejsce umieszczenia krążków Sporal S" wpisać: - w ppkt.

• Wraz z wskaźnikami dostarczyć formularz zlecenia zawierający następujące informacje :Rodzaj materiału: sporal A, sporal S, Duo-Spor, Attest, płytki płytki odciskowe, wymazy.. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie Laboratorium Badania Środowiska Pracy Formularz 13 do PSZ-07L Data wydania formularza 02.01.2015r.Dokumenty do pobrania.. Zapoznanie się z instrukcją pobierania próbek do badania skuteczności procesów sterylizacji*.. Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników (European Union of Medicine in Assurance and Social.0 strona wyników dla zapytania aktywny formularz umowy zleceniaInstrukcje laboratoryjne.. Zastosowanie Testu biologicznego Sporal A. produktów.. Klient w przypadku odstępstwa od niniejszego zlecenia zostanie o nim poinformowany przed kontynuacją badania.. Test stosuje się do okresowego sprawdzenia skuteczności procesu sterylizacji w autoklawie, co jest jedną z ważniejszych czynności zabezpieczających zarówno pracowników, jak i pacjentów.Sporal A (2 krążki) Sporal S; Badania bakteriologiczne kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Samonella spp.. 0 strona wyników dla zapytania umowa zlecenie druk bezpłatny.. 1/1 Zleceniodawca Data zlecenia WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY w GDAŃSKU LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI LEKÓW ul. Jaśkowa Dolina 105, 80-286 Gdańsk Tel..

2.Decyzja o przyjęciu zlecenia : Zlecenie przyjęto / nie przyjęto* do realizacji.

: jedno badanie składa się z trzech prób pochodzących z odrębnych wypróżnień oddawanych w trzech kolejnych dniach.. Sporal A - sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu / Sporal S - sterylizacja suchym, gorącym powietrzem.. Pracownicy Oddziału Laboratoryjnego zobowiązują się do zachowania poufności, tożsamości klienta, rodzaju zlecenia i wyników badań.. Data otrzymania materiału Nr zlecenia Kod zlecenia FORMULARZ ZLECENIA BADANIA D D M M R R R R DANE KONTAKTOWE MATERIAŁ DO BADAŃ SUROWICA KRWI INNE KREW Data i godzina pobrania: Imię i nazwisko pobierającego: WYBÓR WERSJI JĘZYKOWEJ WYNIKU*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym w celu możliwości otrzymania odpowiedzi na moją wiadomość.. Zmiany do zlecenia wymagają formy pisemnej.,qirupdfmd r rfkurqlh gdq\fk rvrerz\fk 3rzldwrzd 6wdfmd 6dqlwduqr (slghplrorjlf]qd z .urwrv]\qlh su]\ xo )oruld vnlhm ]zdqd gdohm Ä366(´ mdnr dgplqlvwudwru gdq\fk rvrerz\fk jurpdg]ls..Komentarze

Brak komentarzy.