Wzór wniosku macierzyńskiego i rodzicielskiego

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie bądź tego, ile jednocześnie przyjęto ich na wychowanie.. Obecnie roczny urlop trwa 52 tygodnie i składa się z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.05.07 Nowe wzory wniosków oraz decyzji dotyczących udzielenia urlopów związanych z macierzyństwem.. [*]wniosek pracownicy o udzielenie urlopu rodzicielskiego, [*]oświadczenie rodzica o zamiarze korzystania lub nie z urlopu rodzicielskiego [*]decyzję praco…


Czytaj więcej

Wzór podania o przyznanie miejsca parkingowego

Najemca w zamian zobowiązuje się uiszczać określony czynsz.Wniosek o miejsce parkingowe Wypełniony wniosek należy złożyć w Kancelarii Zarządu Terenów Publicznych.. Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.. Sytuacja technicznie wygląda tak: budynek wielorodzinny (3-klatkowy) - 18 mieszkań, samochodów ok. Z racji tego, że niektórzy mieszkańcy posi…


Czytaj więcej

Wzór wniosku o skrócenie czasu pracy na karmienie piersią

Poniżej wzór wniosku o łączenie przerw na karmienie.O wniosku o przerwę na karmienie piersią pisałyśmy szczegółowo tu.Biorąc pod uwagę, że niektóre mamy mogą być zaganiane, zapracowane w domu, szczególnie w ostatnich dniach urlopu macierzyńskiego, pokusiłyśmy się o sformułowanie dla Was wzoru takiego wniosku.Wniosek o przerwy na karmienie piersią Zgodnie z art. 187 § 1 kodeksu pracy pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.. Wn…


Czytaj więcej

Wzór odwołania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu

Do wzoru pisma dołączony jest także komentarz prawnika jak postępować w sprawie.Każdy z nas ulega czasami pewnym kontuzjom, urazom czy innego rodzaju szkodom.. Z tym problemem spotykają się głównie kierowcy, którzy zdecydowali się na kosztorysowe rozliczenie szkody.Strona 24 z 27 - Jak odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń - napisał w Komentarze artykułów: Na końcu pierwszego odwołania .. Kosztorysy naprawy samochodu mogą zawierać różne zapisy, które bezpośrednio przyczyniają się do zaniżo…


Czytaj więcej

Upoważnienie współwłaściciela pojazdu do sprzedaży wzór

Skuteczna windykacja Leasing.. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu chce do urzędu złożyć w ciągu przepisowych 30 dni.Poniżej możesz pobrać gotowy wzór/druk upoważnienia do wyrejestrowania pojazdu (samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika sidłowego, motocykla, motoroweru, ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy), z powodu: kasacji, zbycia za granice czy kradzieży.- gdy w celu załatwienia sprawy zgłasza się osoba nie będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu,…


Czytaj więcej

Aktualny wzór zaświadczenia o dochodach ing

*** Nie dotyczy zatrudnionych na czas nieokreślony i na czas określony, gdy umowa o pracę zawarta jest na okres dłuższy niż 10 lat.. zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór, zawsze w przypadku, kiedy Twoje wynagrodzenie nie wpływa na konto w INGWitam, W połowie marca dostarczyłem zaświadczenie o dochodach na druku pracodawcy - zostało odrzucone pomimo, że zawierało wszystkie potrzebne dane.. W razie śmierci podatnika zaświadczenie to wydaje się na wniosek wstępne…


Czytaj więcej

Wzór cv europass

Dlatego czy to się komuś podoba, czy nie jeśli ktoś ma zamiar ubiegać się o pracę musi się liczyć z tym, że CV będzie musiało mieć zdjęcie.Give a comprehensive picture of your skills and qualifications.. Takie zmiany mogą wydawać się niewielkie, ale mogą naprawdę zmienić oblicze CV.Nawet jeśli któreś gotowe CV szczególnie przypadnie Wam do gustu pamiętajcie o zmianach, bo nie ma chyba nic gorszego niż kilku kandydatów na to samo stanowisko z identycznym CV.CV do pobrania.. Use Over 20 Unique De…


Czytaj więcej

Wzór wniosku o odwołanie darowizny

Dodaj do koszyka; Rozdzielność majątkowa w małżeństwie - wzór z omówieniemodwołanie darowizny dla małoletniego.. niestety nie jest znany jej adres, więc wysłanie listem poleconym pisma o odwołanie darowizny jest .Darowizna a zachowek.. Chodzi mi o napisanie przeciwko siostrze obdarowanej po raz II /pozwu o zachowek do sadu po moim zmarłym ojcu.. przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem lat trzech od otwarcia spad…


Czytaj więcej

Wzór pisma do zus o wypłatę odsetek

Znajdziesz tutaj wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów.Odsetki od nie wyplacenia wynagrodzenia - napisał w ZUS i Płace: Witam Moj pracodawca wyplacal mi wynagrodzenie z opoznieniem kilku, kilkunasto dniowym.. Dowód: wezwanie do zapłaty z 15 lutego 2017 r. Uznając swoje żądanie za pełni uzasadnione, wnoszę o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę z ustawowymi odsetkami z tytułu opóźnienia w jego wypłacie.Pracodawca ma obowiązek płacenia składek ZUS.. Pani …


Czytaj więcej

Umowa zlecenie z osobą fizyczną wzór

wymaga to również zapisania w umowie o roboty budowlane lub spisania odrębnej umowy zlecenia.. Praca będzie wykonana w czasie 1-2 tygodni.. Za wykonanie zlecenia strony ustalają wynagrodzenie w wysokości .Na prośbę naszych czytelników.Rachunek możesz pobrać TUTAJ, zapoznaj się jednak wcześniej z treścią niniejszego artykułu.. Wzór oświadczenia zleceniobiorcy (z klauzulą RODO) określającego m.in. status zatrudnionej osoby, które da nam odpowiedź, jakie składki ZUS będą obligatoryjne w przypadku …


Czytaj więcej